"Бид түмэн шувуутынхан" үйлдвэрлэлийн аялалыг зохион байгууллаа

2020 оны 10 сарын 10

"Түмэн шувуут" ХК-ийн Сургалт хөгжүүлэлтийн багаас 2020 онд шинээр ажилд орсон ажилтнуудаа салбар үйлдвэр, нэгжүүдтэй танилцуулах аялалыг зохион байгууллаа. Аялалд 40 гаруй ажилтнууд хамрагдсан бөгөөд өөрийн ажиллаж байгаа байгууллагынхаа үнэт зүйлс, эрхэм зорилго, алсын хараа, үйл ажиллагааны чиглэлийг мэдэж авах, цаашлаад тогтвор суурьшилтай ажиллаж, хөгжиж, дэвшихэд чиглэсэн үндсэн зорилготой байлаа. 

Сэтгэгдэл()