Бүрэн найрлагат багсармал тэжээл


Давуу тал:

  • Витамин, үл орлогдох амин хүчлээр баланслагдсан тул малын хэрэгцээт амин хүчил, витаминыг хангана.
  • Найрлагад нь олон төрлийн үр тарианы ургамал агуулагдсан тул малын идэх дуршлыг сайжруулж, шингэцийг нэмэгдүүлнэ.
  • “Тарга” тэжээлд малын ашиг шим, хөлс болон ялгадсаар алдах эрдэс бодисыг тооцоолж нэмэлтээр хийж өгсөн нь өвлийг өнөтэй давж, тарга хүчээ хадгалах боломжийг нэмэгдүүлсэн.

"Тарга" тэжээлийн үзүүлэлт:


Савлагаа: 40 кг-аар шуудайлсан. 

"Хувьцаатай өндөг" хөтөлбөр

Та цуглуулсан оноогоороо "Түмэн шувуут" ХК-ийн хувьцааг худалдаж авахыг зөвшөөрч байна уу?