Мал аж ахуйн салбарын мэргэжилтнүүд уулзлаа

2020 оны 01 сарын 27

"Түмэн Шувуут" ХК-тай хамтран ажилладаг Малын эмийн сангийн мэргэжилтнүүдтэй ажил хэргийн уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтын хүрээнд 2020 онд хамтран хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, үйл ажиллагааг танилцуулав.

#ТүмэншувуутХК

АЗ ЖАРГАЛЫГ ҮЙЛДВЭРЛЭНЭ.

Сэтгэгдэл()