"Түмэн Шувуут" компани нь мал амьтны бүрэн хүчит бүх төрлийн тэжээлийг үйлдвэрлэж байна.

Төрлүүд:

  • Тахианы бүрэн найрлагат багсармал тэжээл
  • Хурдан морьны бүрэн найрлагат хүчит тэжээл
  • Адууны эрдсээр баяжуулсан тэжээл
  • Саалийн үнээний бүрэн найрлагат багсармал тэжээл
  • Бүх малын бүрэн найрлагат багсармал тэжээл
  • Гахайн бүрэн найрлагат багсармал тэжээл

Видео