Ногдол ашиг хуваарилна.

2020 оны 02 сарын 28

"Түмэн шувуут" ХК ажилтнууддаа сар шинийн баярын өмнө 800,000 төгрөгийн урамшуулал олголоо.
Мөн 2019 оны цэвэр ашгийн 30% буюу 969 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг болгон хуваарилна.