Омега-3-ын өндөр агууламжтай тэжээлээр тахиагаа тэжээснээр омега-3-тай өндөг гарган авна.

ОМЕГА-3 нь:

- Оюун ухааны хөгжилд сайнаар нөлөөлөх,

- Зүрхний үйл ажиллагааг дэмжих

- Сэтгэл хямралд өртөх, нойргүдэхээс таныг хамгаалдаг сайн талтай

Савлагаа: 10ш, 15 ш, 30 ш"Хувьцаатай өндөг" хөтөлбөр

Та цуглуулсан оноогоороо "Түмэн шувуут" ХК-ийн хувьцааг худалдаж авахыг зөвшөөрч байна уу?