Түмэн шувуут ХК-ийн Сургалт хөгжүүлэлтийн багийн сургагч багш нар сургалтанд хамрагдав.  Герман Монголын хамтарсан Аксел Фишир академийн захирал Ш.Амартүвшин багшийн сургалтанд хамрагдсан сургагч багш нар багийн төлөвлөгөөний дагуу ажилтнуудыг хөгжүүлэх, сургах үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах юм.