"Түмэн Шувуут” компани нь нэг ээлжинд 8000 толгой өндөглөгч тахиа нядлах хүчин чадалтай бүрэн автомат үйлдвэрийг ашиглалтад оруулан ажиллуулж байна.  Уг үйлдвэр нь  650-аас дээш хоногийн настай өндөглөгч тахианы махыг өндөр технологийн дагуу ангилж, цэвэрлэн захиалгын дагуу  нийтийн хоолны үйлдвэрлэлд зориулан нийлүүлж байна. 


Бид 2017 онд 148 сая төгрөгийн тахианы  мах борлуулаад байна.