"Түмэн шувуут" ХК-ийн Агрофийд тэжээлийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар хот болон аймаг орон нутагт худалдан борлуулдаг цэгүүдийн байршлыг танилцуулж байна. 

Та өөрт ойрхон борлуулалтын цэгүүдээс сонгож худалдан авалт хийгээрэй. 

"Хувьцаатай өндөг" хөтөлбөр

Та цуглуулсан оноогоороо "Түмэн шувуут" ХК-ийн хувьцааг худалдаж авахыг зөвшөөрч байна уу?