"Түмэн шувуут" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал

2020 оны 04 сарын 10

"Түмэн шувуут" ХК-ийн 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 04-р сарын 22-ны өдрийн 18 цагт цахимаар явагдана.

Нийт хувьцаа эзэмшигч та бүхэн доорхи хурлын материалтай танилцан цахимаар саналаа өгөх зааврын дагуу хуралдаа идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.