​Усалгаатай газар тариалан

2018 оны 11 сарын 07
Бид 15 сая м3 багтаамжтай нөөцийн нууртай байгууламжаар 4000 га тариалангийн талбайд усалгаа хийн тариалан эрхлэж байна.

2018 онд тариалангийн талбайд 176 км өндөр хүчдэлийн шугам тавьж, 1800 га талбайг хашаажуулж, 17 км уртааш усалгааны хоолойг шинэ зураг төсвөөр угсарч байрлуулах ажлыг гүйцэтгэлээ.

Сэтгэгдэл()