ХИМИ, МИКРОБИОЛОГИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРТОРИ

2018 оны 11 сарын 30

2005 онд байгуулагдсан Микробиологи, химийн лаборатори нь Агро Фийд тэжээлийн үйлдвэрт нийлүүлэгдэх бүх түүхий эдүүд болон тус компаниас үйлдвэрлэгдэн гарсан бүх бүтээгдэхүүнд химийн шинжилгээний 6 үзүүлэлт, нян судлал, ариун цэвэр, хяналтын хөндлөнгийн  шинжилгээг тогтмол явуулж байна.

Сэтгэгдэл()