“ТҮМЭН” брэндийн бүтээгдэхүүнүүд нь үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд таашаагдсан, эрэлт ихтэй, шинэхэнээрээ хэрэглэгчдийн гарт хүрдэг онцлогтой тул сувиллын стандартыг байнга хангаж чаддаг.
СУВИЛЛЫН ӨНДӨГ


 • Бүтээгдэхүүний онцлог: MNS 92 – 77 стандартад зааснаар тахиа өндөглөснөөс хойш 7 хоногийн дотор хүнсэнд хэрэглэж буй өндгийг “Сувиллын өндөг” гэнэ. Сувиллын шинэ өндөг нь хүний биенд 96% - ийн шингэцтэй байдаг.
 • Нэгж бүтээгдэхүүний жин: 55 - 65 гр
 • Худалдаанд гарч байгаа савлагаа: 6ш, 10ш, 15ш, 30ш – тэй пакет


СЕЛЕНТЭЙ ӨНДӨГ • Хүний эрүүл мэндэд онцгой ач холбогдолтой Селен микроэлементээр баяжуулсан өндөг.
 • Баяжуулах аргачлал: Селенийг шувууны тэжээлд нэмэлтээр хийж, баяжигдсан тэжээлээр шувууг тэжээснээр гарсан өндөг нь селенээр баяжуулсан байдаг.
 • Нэгж бүтээгдэхүүний жин: 55 – 65 гр
 • Худалдаанд гарч байгаа савалгаа: 10ш, 15ш – тэй пакет


ЗАЛУУ ТАХИАНЫ ӨНДӨГ


 • Дөнгөж өндөглөж эхэлж буй залуу тахианаас гарч байгаа жин багатай боловч уураг амин дэмийн агууламжаар баялаг өндөг.
 • Нэгж бүтээгдэхүүний жин: 45 – 50 гр
 • Худалдаанд гарч байгаа савалгаа: 12ш, 30 ш – тэй пакет


ӨГЛӨӨНИЙ ӨНДӨГ • Стандарт өндөгнөөс жингийн хувьд илүү, ихэвчлэн хоёр шар уураг ихтэй өндөг.
 • Нэгж бүтээгдэхүүний жин: 65 – 70 гр
 • Худалдаанд гарч байгаа савалгаа: 6ш, 10ш - тэй пакет