ТҮМЭН брэндийн бүтээгдэхүүнүүд нь үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд таашаагдсан, эрэлт ихтэй, шинээрээ хэрэглэгчдийн гарт хүрдэг онцлогтой тул сувиллын стандартыг байнга хангаж чаддаг.


СУВИЛЛЫН ӨНДӨГ


Бүтээгдэхүүний онцлог: MNS 92 – 77 стандартад зааснаар тахиа өндөглөснөөс хойш 7 хоногийн дотор хүнсэнд хэрэглэж буй өндгийг “Сувиллын өндөг” гэнэ. Сувиллын шинэ өндөг нь хүний биед 96% - ийн шингэцтэй байдаг.

 • Нэгж бүтээгдэхүүний жин: 55 - 65 гр
 • Худалдаанд гарч байгаа савлагаа: 6ш, 10ш, 15ш, 30 ширхэгтэй пакет


СЕЛЕНТЭЙ ӨНДӨГ

 • Хүний эрүүл мэндэд онцгой ач холбогдолтой Селен микроэлементээр баяжуулсан өндөг.
 • Баяжуулах аргачлал: Селенийг шувууны тэжээлд нэмэлтээр хийж, баяжигдсан тэжээлээр шувууг тэжээснээр гарсан өндөг нь селенээр баяжуулагддаг. 
 • Нэгж бүтээгдэхүүний жин: 55 – 65 гр
 • Худалдаанд гарч байгаа савлагаа: 10ш, 15 ширхэгтэй пакет

ЗАЛУУ ТАХИАНЫ ӨНДӨГ

Дөнгөж өндөглөж эхэлж буй залуу тахианаас гарч байгаа жин багатай боловч уураг амин дэмийн агууламжаар баялаг өндөг.

 • Нэгж бүтээгдэхүүний жин: 45 – 50 гр
 • Худалдаанд гарч байгаа савлагаа: 12ш, 30 ширхэгтэй пакет


ӨГЛӨӨНИЙ ӨНДӨГ

 • Стандарт өндөгнөөс жингийн хувьд илүү, ихэвчлэн хоёр шар уураг ихтэй өндөг.
 • Нэгж бүтээгдэхүүний жин: 65 -70 гр
 • Худалдаанд гарч байгаа савлагаа: 6ш, 10 ширхэгтэй пакет

Видео