Эрсдлээс урьдчилан сэргийлж үл хөдлөх эд хөрөнгийн даатгалын гэрээ байгууллаа.

2021 оны 01 сарын 21

Аливаа эд хөрөнгөнд өөрийн болон бусдын буруугаас эсвэл давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалан учирсан хохирлыг урьдчилан тохиролцсон хариуцлагын дагуу хэсэгчлэн болон бүрэн нөхөн төлж, хохиролгүй, эрсдэлгүй байх  зарчмыг баримтлан компанийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг 9,5 тэрбум төгрөгөөр даатгуулан энэ салбартаа амжилттай ажиллаж байгаа "Мандал" даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар боллоо. 

Сэтгэгдэл()