Эрхэм зорилго = эрхэм-зорилго

Монгол хүний эрүүл мэндийн төлөө шинэ, чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж
хэрэглэгчдэд нийлүүлэх.
Мэргэшсэн, ёс зүйтэй, хариуцлагатай баг хамт олон байх.
Хүнс, тэжээл үйлдвэрлэх үйл ажиллагаагаараа мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарын
уялдаа холбоог сайжруулж, байгаль орчныг хамгаалах.