Эрүүл мэндийн багц

       Хүний эрүүл мэндэд онцгой ач холбогдолтой Иод, Селен, Омега-3-тай өндгийг манай компани хэрэглэгчдэдээ нийлүүлж байна.  Иод, селен, Омега-3-тай өндөгний онцлог нь өндөглөгч тахианы тэжээлд уг элементийг нэмэлтээр хийж агууламжийг нэмэгдүүлснээр Монгол хүний биед утагдаж буй иод, селен, Омега-3-ыг нөхөх боломжтой болж буй юм.  Хүний цусны  ийлдсэнд агуулагдах селений зохимжит дундаж хэмжээ 110-120 мкг/л байдаг бол монгол хүнийх 61.62 мкг/л хэмжээтэй болохыг НЭМХүрээлэнгийн судалгаа харуулсан юм.

Жин: 55-60 гр

Савлагаа: -15 ш

                 - 30 ш

Иодтой өндөг


Жин: 55-60 гр

Савлагаа: - 10 ш

                 - 15 ш

                 - 30 ш  

Селентэй өндөг

Жин: 55-60гр

Савлагаа: - 10 ш

                 - 15 ш

                 - 30 ш  

Савлагаа: 10 ш

Омега-3-тай өндөг

Жин: 55-60гр

Савлагаа: - 10 ш

                 - 15 ш

                 - 30 ш  

ЭРҮҮЛ ГЭР БҮЛИЙН ТӨЛӨӨ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАГЦ

Видео