• Үйлдвэрийн нийт хүчин чадал: 350,000 өндөглөгч
 • Дэгдээхэй бойжуулах нэг ээлжийн хүчин чадал: 80,000 толгой
 • Үйлдвэрийн газар: 18 га
 • Үйлдвэрийн барилга байгууламж: 13,000 м.кв
 • Инкубаторын цехийн нэг ээлжийн хүчин чадал: 153,600 ш.өндөг
 • Нийт ажиллагсад: 141 ажилтан
 • Зах зээлд эзлэх хувь: Дотоод өндөгний үйлдвэрлэлийн 30%


Давуу тал:

 • Мэргэшсэн, ёс зүйтэй, хариуцлагатай баг хамт олон.
 • Тогтвортой олон жилийн жигд өсөлттэй үйл ажиллагаа.
 • Дэлхийн жишигт нийцсэн тэргүүний технологи, тоног төхөөрөмж.
 • Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, тэжээл үйлдвэрлэлийн дамжлага бүр дахь дотоод хяналтын лаборатори.
 • Тэжээллэгийн шинжлэх ухаанд суурилсан шинээр үйлдвэрлэсэн шимт чанартай тэжээл.
 • Тахиа шувуугаа сайн тэжээлээр тэжээсэн тул өндөгний амт чанар илүү.
 • Шинэ сувиллын өндгийг өдөр бүр хэрэглэгчдэд хүргэх шуурхай, тогтвортой үйлчилгээ
 • Олон улсын хамтын ажиллагаа, шинэ туршлага инновацийн эрэл хайгуул, идэвхитэй үйл ажиллагаа.