Өндөглөгч тахианы цогцолбор байр барих байгууллагыг сонгон шалгаруулна.

2021 оны 01 сарын 25

"Түмэн шувуут" ХК-ийн шинэ аж ахуйн "Түмэн шувуут-2" төслийн ажлыг үргэлжлүүлэх зорилгоор 2021 онд барьж ашиглалтад оруулах 120 мянган өндөглөгч тахианы цогцолбор 3 байрыг барих барилгын компанийг сонгох шалгаруулалтад урьж байна.

- Сонгон шалгаруулалтанд оролцох байгууллага нь дараах шаардлагыг хангасан байх

Үүнд:

1. Барилгын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээтэй

2. Байгууллагын чадамж, ерөнхий мэдээллийг багтаасан танилцуулгын хамт бэлтгэн ирүүлэх

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

7000-5225, 88828006

#ТүмэншувуутХК

#АзЖаргалыгҮйлдвэрлэнэ 


Сэтгэгдэл()