ӨНДӨГНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ

2018 оны 11 сарын 07

Өндөг хүн төрөлхтний хоол хүнсэнд чухал байр суурийг эзэлж ирсэн хамгийн шингэц сайтай хүнс юм. Өндөгний хэрэглээ 2013-2016 оны хооронд олон улсад 8 хувиар, Монгол Улсад 22 хувиар тус тус өсчээ.
Нэг хүнд ногдох өндөгний жилийн хэрэглээ:

  • Олон улсын дундаж 220 ширхэг
  • Улаанбаатарт дундаж 90 ширхэг

Монгол Улсын өндөгний жилийн хэрэглээ 2016 онд 166 сая ширхэг байсан бол 2017  онд 203 сая ширхэг болсон байна.Сэтгэгдэл()