2004 он

2018 оны 12 сарын 25

20 000 шувуутай өндөглөгч тахианы аж ахуй үйл ажиллагаагаа эхлүүлэв.

Сэтгэгдэл()