2016 он

2018 оны 12 сарын 25

Өндөглөгчийн №6, Дэгдээхийн №2 байр ашиглалтад оруулав. Аж ахуйн хүчин чадал 310 000 шувуутай болж өргөжив.

Сэтгэгдэл()