2017 он

2018 оны 12 сарын 25

Өндөглөгчийн №7 байрыг ашиглалтад оруулав. Тахианы аж ахуйн хүчин чадал 350 000 болов.

Сэтгэгдэл()