2018 он

2018 оны 12 сарын 25

Чанарын хяналтын сорилтын лаборатор ISO MNS 17025 итгэмжлэлийн авав.  Усжуулах компанийг худалдан авч усалгаат газар тариаланг хөгжүүлж эхлэв. 

Сэтгэгдэл()