Хүн байгальд ЭЭЛТЭЙ бүтээ

Хамтын ажиллагаанд ШУДАРГА бай

Өөртөө болон хэрэглэгчдэд ТААШААЛ өг

Амжилтанд ХАМТ хүр

Ажлаараа ИТГЭЛ төрүүл