Хувьцаа эзэмшигчдэд

ТУЗ-ийн ээлжит хурал хуралдлаа.

"Түмэн шувуут" ХК-ийн ээлжит хурал 2021 оны 05-р сарын 29-ний өдөр хуралдлаа. Уг хурлаар тус компанийн 1-р улирлын санхүүгийн тайлан болон ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийг шинээр сонгох, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг шинээр сонгож баталлаа.  Мөн "Түмэн шувуут-2" төслийн ажлын явцтай танилцав.

ТУЗ-ийн даргаар - Л.Эрхэмбаяр

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар: Б.Нямбаяр

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод: 

1\ Аудитын хороо

  Хорооны дарга: Ц.Наран-Учрал

  Гишүүд:  А.Бакей

                    Э.Баяржаргал                                                                          

2\ Нэр дэвшүүлэх хороо

      Хорооны дарга:  Б.Өлзийбаяр

      Гишүүд: Г.Мөнх-эрдэнэ 

                     Ц.Наран-Учрал

3\ Цалин урамшууллын хороо              

     Хорооны даргаар:  А.Бакей

      Гишүүд:   Г.Мөнх-Эрдэнэ

                       Ж.Болд 


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

"Түмэн шувуут" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал  2021 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр 15:00 цагт цахим хэлбэрээр боллоо.

Хуралд нийт 96 хувьцаа эзэмшигч буюу 168,536,041 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч оролцож, 84,27%-ийн 

 ирцтэй хуралдлаа.

Хурлын дарга Л.Эрхэмбаяр цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан энэ удаагийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн цахим хуудсаар дамжуулан шууд хийх болсон тухай танилцуулав. 

Бүртгэлийг цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан цахимаар бүртгэсэн талаар мэдээлэл өгөв. Хурлыг хувьцаа эзэмшигчдийн оролцоог хангах үүднээс компанийн албан ёсны Facebook хуудсаар болон Zoom  программаар нээлттэй зохион байгууллаа.

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ

1 дэх асуудал: “Түмэн шувуут” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах;

2 дахь асуудал: Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх Мэдээллийг энэ жил ТУЗ-ийн гишүүд хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд тус бүр Зүүм программаар оролцож хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэхээр болсон.

    ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн: Ц.Наран-Учрал- Компанийн 2020 оны санхүү, үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулах

        ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн: А.Бакей- Байгууллагын хүний нөөц болон цалин урамшууллын асуудал

            ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Мөнх-Очир: Хувьцааны үн ханш, хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг тус тус хийхээр болсныг танилцуулав.

3 дахь асуудал: Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;

 • 4 дэх асуудал: Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;

Хурлын шийдвэр:  

 1. 1. “Түмэн шувуут” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг 99,98%-ийн саналаар батлав.

 Мөн “Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийг сонгох санал хураалтаар:

 1. 2. “Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгов:
  1. a. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:
   1. i.  Ломбо овогтой Эрхэмбаяр
   2. ii.  Балай овогтой Тунгалаг
   3. iii.  Жигжид овогтой Болд
   4. iv.  Эрхэмбаяр овогтой Баяржаргал
   5. v.  Эрдэнэчулуун овогтой Жаргалхүү
   6. vi.  Болд овогтой Өлзийбаяр
   1. b. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:
    1. i.  Цэдэв овогтой Наран-Учрал
    2. ii.  Агипар овогтой Бакей
    3. iii.  Гочоо овогтой Мөнх-Эрдэнэ нар сонгогдов. 
    1. 3. “Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллын хэмжээг өнгөрсөн жилийн цалин урамшууллын хэмжээтэй адил байхаар санал хурааж баталлаа.


    Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны тоо өнөөдрийн байдлаар

    Л. Эрхэмбаяр

    Б. Тунгалаг

    Ж. Болд

    Л. Баяржаргал

    д/д

    Хувьцааны тоо, ширхэг

    д/д

    Хувьцааны тоо, ширхэг

    д/д

    Хувьцааны тоо, ширхэг

    д/д

    Хувьцааны тоо, ширхэг

    1

    60,000,000.0

    2

    60,000,000.0

    3

    20,000,000.0

    4

    20,000,000.0


    Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал


    Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалтай энд дарж танилцана уу.

                                                                              МЭНДЧИЛГЭЭ

                                                  “ТҮМЭН ШУВУУТ “ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ХҮНДЭТ

                                                                      ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ЭЭ!

          Бид өнгөрөгч 2020 онд бүтээгдэхүүний чанар, үйлдвэрлэлийн бүтээмжээ нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөтгөн амжилттай ажиллалаа.

         Хувьцаа эзэмшигч Та бүхэнд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээллийг нэгтгэн хүргэж байна.

         “Түмэн шувуут” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 сарын 21-ны өдрийн 15:00 цагт “Түмэн шувуут” ХК-ийн албан ёсны facebook хуудас болон Zoom программ ашиглан шууд дамжуулан хуралдана. Линкийг хурал эхлэхээс өмнө компанийн албан ёсны facebook хуудсанд байршуулна.

                                                   ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

    1.  “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
    2.  Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
    3.  Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 2021 оны цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;
    4.  Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
     1. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
     2. Бусад мэдээлэл
      •  ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулах- Ц.Наран-Учрал
      • Цалин урамшууллын хорооны мэдээлэл – А.Бакей
      • Хувьцааны үнэ ханшийн тухай мэдээлэл –Г.Мөнх-Эрдэнэ

               

                                                  ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС


      Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

      ХЭЭХ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй энд дарж танилцана уу.

      Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид

      "Түмэн шувуут" ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл өнөөдрийн байдлаар):

      Хувьцаа эзэмшигч Тоо ширхэг Хувь
      1 Л.Эрхэмбаяр 60.000.000 30%
      2 Б.Тунгалаг 60.000.000 30%
      3 Ж.Болд 20.000.000 10 %
      4 Э.Баяржаргал 20.000.000 10 %


      2020 оны ээлжит хурал

      Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04-р сарын 22-нд цахим хэлбэрээр хуралдууллаа. Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

      1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах, 

      2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, 

      3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох 

      4. Үнэт цаасны танилцуулгад өөрчлөлт оруулах тухай

      5. Мэдээлэл өгөх зэрэг асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.


      “Түмэн шувуут” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөл” \ТУЗ\-ийн ердийн гишүүдээр доорх нэр бүхий хүмүүс нэр дэвшиж сонгогдов.

      • 1. Л.Эрхэмбаяр /”Түмэн шувуут” ХК-ийн зөвлөх/
      • 2. Б.Тунгалаг /”Түмэн шувуут” ХК”-ийн ТУЗ-ийн гишүүн/
      • 3. Ж.Болд /”Түмэн шувуут” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал/
      • 4. Э.Баяржаргал /”Түмэн шувуут” ХК-ийн Гадаад харилцааны захирал/
      • 5. Э.Жаргалхүү /”ЭМЖЖ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал/
      • 6. Ц.Рэнчинсэнгээ /Зөвлөх/

      Мөн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр:

      • 1. А.Бакей
      • 2. Г.Мөнх-эрдэнэ 
      • 3. Ц.Наран-Учрал 

      2019 оны ээлжит хурал

      “Түмэн шувуут” ХХК нь Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт IPO гаргасан анхны компани болж цан цохисоноос хойш хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа 2019 оны 04-р сарын 29-нд хуралдууллаа. Хурлын үйл ажиллагаанд нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 80,73 хувь нь оролцож компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, Ногдол ашгийн тухай, “Түмэн шувуут” ХХК-ийг “Хувьцаат компани” болгон өөрчлөх, шинэ дүрмийг батлах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох талаар хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

      “Түмэн шувуут” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөл” \ТУЗ\-ийн ердийн гишүүдээр доорх нэр бүхий хүмүүс нэр дэвшиж сонгогдов.

      • 1. Л.Эрхэмбаяр /”Түмэн шувуут” ХК-ийн зөвлөх/
      • 2. Б.Тунгалаг /”Түмэн шувуут” ХК”-ийн ТУЗ-ийн гишүүн/
      • 3. Ж.Болд /”Түмэн шувуут” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал/
      • 4. Э.Баяржаргал /”Түмэн шувуут” ХК-ийн Гадаад харилцааны захирал/
      • 5. Э.Жаргалхүү /”ЭМЖЖ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал/
      • 6. Ц.Рэнчинсэнгээ /Зөвлөх/

      Мөн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр:

      • 1. О.Мөнхжаргал /”Голомт капитал” ҮЦК-ийн гүйцэтгэх захирал/
      • 2. Ц.Лут-Очир /менежер/
      • 3. Ц.Наран-Учрал /”Бумбат Алтай” ҮЦК-ний хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал