Хувьцаа эзэмшигчдэд

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид

"Түмэн шувуут" ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл өнөөдрийн байдлаар):

Хувьцаа эзэмшигч Тоо ширхэг Хувь
1 Л.Эрхэмбаяр 60.000.000 30%
2 Б.Тунгалаг 60.000.000 30%
3 Ж.Болд 15.000.000 7.5%
4 Э.Баяржаргал 15.000.000 7.5%


2020 оны ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04-р сарын 22-нд цахим хэлбэрээр хуралдууллаа. Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах, 

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, 

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох 

4. Үнэт цаасны танилцуулгад өөрчлөлт оруулах тухай

5. Мэдээлэл өгөх зэрэг асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.


“Түмэн шувуут” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөл” \ТУЗ\-ийн ердийн гишүүдээр доорх нэр бүхий хүмүүс нэр дэвшиж сонгогдов.

 • 1. Л.Эрхэмбаяр /”Түмэн шувуут” ХК-ийн зөвлөх/
 • 2. Б.Тунгалаг /”Түмэн шувуут” ХК”-ийн ТУЗ-ийн гишүүн/
 • 3. Ж.Болд /”Түмэн шувуут” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал/
 • 4. Э.Баяржаргал /”Түмэн шувуут” ХК-ийн Гадаад харилцааны захирал/
 • 5. Э.Жаргалхүү /”ЭМЖЖ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал/
 • 6. Ц.Рэнчинсэнгээ /Зөвлөх/

Мөн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр:

 • 1. А.Бакей
 • 2. Г.Мөнх-эрдэнэ 
 • 3. Ц.Наран-Учрал 

2019 оны ээлжит хурал

“Түмэн шувуут” ХХК нь Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт IPO гаргасан анхны компани болж цан цохисоноос хойш хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа 2019 оны 04-р сарын 29-нд хуралдууллаа. Хурлын үйл ажиллагаанд нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 80,73 хувь нь оролцож компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, Ногдол ашгийн тухай, “Түмэн шувуут” ХХК-ийг “Хувьцаат компани” болгон өөрчлөх, шинэ дүрмийг батлах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох талаар хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

“Түмэн шувуут” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөл” \ТУЗ\-ийн ердийн гишүүдээр доорх нэр бүхий хүмүүс нэр дэвшиж сонгогдов.

 • 1. Л.Эрхэмбаяр /”Түмэн шувуут” ХК-ийн зөвлөх/
 • 2. Б.Тунгалаг /”Түмэн шувуут” ХК”-ийн ТУЗ-ийн гишүүн/
 • 3. Ж.Болд /”Түмэн шувуут” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал/
 • 4. Э.Баяржаргал /”Түмэн шувуут” ХК-ийн Гадаад харилцааны захирал/
 • 5. Э.Жаргалхүү /”ЭМЖЖ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал/
 • 6. Ц.Рэнчинсэнгээ /Зөвлөх/

Мөн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр:

 • 1. О.Мөнхжаргал /”Голомт капитал” ҮЦК-ийн гүйцэтгэх захирал/
 • 2. Ц.Лут-Очир /менежер/
 • 3. Ц.Наран-Учрал /”Бумбат Алтай” ҮЦК-ний хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал