Био иодын өндөр агууламжтай тэжээлээр тахиагаа тэжээснээр Био иодтой өндөг гарган авна.

Био иод нь:

- Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааг дэмжих

- Бодисын солилцоо сайжрах,

- Бие махбодийн өсөлт, организмийн хэвийн үйл ажиллагааг зохицуулах ач тустай.

Савлагаа: 15 ш, 30 ш

"Хувьцаатай өндөг" хөтөлбөр

Та цуглуулсан оноогоороо "Түмэн шувуут" ХК-ийн хувьцааг худалдаж авахыг зөвшөөрч байна уу?