ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019 оны 01 сарын 07


ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛ 

Түмэн Шувуут компани нь нийт 6 төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлж байна. Эдгээр төсөл  тус бүр өөрийн гэсэн үйл ажиллагааны эрсдлийг дагуулж байдаг тул тус бүрт нь ангилан авч үзэх нь чухал юм. 


Сэтгэгдэл()