ТУЗ-ийн ээлжит хурал хуралдлаа.

2021 оны 05 сарын 31

"Түмэн шувуут" ХК-ийн ээлжит хурал 2021 оны 05-р сарын 29-ний өдөр хуралдлаа. Уг хурлаар тус компанийн 1-р улирлын санхүүгийн тайлан болон ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийг шинээр сонгох, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг шинээр сонгож баталлаа.  Мөн "Түмэн шувуут-2" төслийн ажлын явцтай танилцав.

ТУЗ-ийн даргаар - Л.Эрхэмбаяр

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар: Б.Нямбаяр

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод: 

1\ Аудитын хороо

  Хорооны дарга: Ц.Наран-Учрал

  Гишүүд:  А.Бакей

                    Э.Баяржаргал                                                                          

2\ Нэр дэвшүүлэх хороо

      Хорооны дарга:  Б.Өлзийбаяр

      Гишүүд: Г.Мөнх-эрдэнэ 

                     Ц.Наран-Учрал

3\ Цалин урамшууллын хороо              

     Хорооны даргаар:  А.Бакей

      Гишүүд:   Г.Мөнх-Эрдэнэ

                       Ж.Болд 

Сэтгэгдэл()