Аудитын байгууллагатай хамтран ажиллах урилга

2021 оны 12 сарын 15

"Түмэн шувуут" ХК-ийн 2021 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд Аудит хийх байгууллагуудыг хамтран ажиллах саналаа ирүүлэхийг урьж байна. 

Доорх мэдээллийн дагуу холбогдох материалыг 2021 оны 12-р сарын 24-ний 18:00 цаг хүртэл хүлээн авна. 

-Байгууллагын ерөнхий танилцуулга

-Үнийн санал

Сэтгэгдэл()