ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах зар-2024

2024 оны 02 сарын 28

Компанийн тухай хуулийн 77 зүйлийн 77.2, 81 дүгээр зүйлийн 81.5.3, “Түмэн шувуут нээлттэй хувьцаат компанийн дүрэм”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3, 14 дүгээр зүйлийн 14.6.3, “Түмэн шувуут хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 10 дугаар зүйлийн 10.5-ийн 10.5.4 дэх заалтуудыг болон “Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны дүгнэлтийг  нь тус тус үндэслэн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. 

Нэр дэвшигчийн материалыг доорх шалгуурын дагуу 2024 оны 03-р сарын 07-ны өдөр 10:00 цаг хүртэл хүлээн авна. 

ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу.

Сэтгэгдэл()