“УСЖУУЛАХ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

2023 оны 01 сарын 25


ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид тавигдах ерөнхий шаардлага:

- Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх

- Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголтуудтай байх

- Компанийн засаглалын сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх

- Ял шийтгэлгүй байх

Бүрдүүлэх материал:

- Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн өргөдөл

- Өөрийн танилцуулга буюу CV, цээж зураг, иргэний үнэмлэхний зургийн хамт

- Боловсролын зэргийг гэрчлэх бичиг, баримтууд

- Компанийн засаглалын сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар

Материал хүлээн авах хугацаа:

- 2023 оны 02 сарын 01-ны өдрийн 10 цаг хүртэл info@tumenshuvuut.mn хаягаар хүлээн авах

    Холбогдох утас: 70005225, 88018883

    Зарыг баталгаажуулснаас хойш компанийн албан ёсны вэб сайтад  /tumenshuvuut.mn / байршуулна.