"Усжуулах" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал

2023 оны 03 сарын 29

МЭНДЧИЛГЭЭ 

“УСЖУУЛАХ “ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ХҮНДЭТ 

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ЭЭ! 

Бид компаний 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлт, ногдол ашгийн талаарх асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэхээр энэхүү материалыг бэлтгэн Та бүхэндээ хүргүүлж байна.  

“Усжуулах” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 11:00 цагт Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун багийн Цагаан эрэг “Усжуулах” ХК-ийн байранд болно. 

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: 

  1. “Усжуулах” Хувьцаат компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;  
  2. Ногдол ашгийн тухай 

Хувьцаа эзэмшигч Та өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэх бичиж, нотариатаар гэрчлүүлсэн байна. Саналын хуудсаар урьдчилан санал өгөх бол үнэт цаасны компаниар дамжуулан 2020 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагаас саналаа ирүүлнэ үү. 


ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС 


Усжуулах ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал-тай энд дарж танилцана уу.