2021 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2021 оны 07 сарын 26

Компанийн 2021 оны 2-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлтийг 2020 оны 2-р улиралтай харьцуулсан байдлаар хүргэж байна. Үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдсэнээр борлуулалтын орлого өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад өссөн бөгөөд 2021 оны 2-р улиралд компани 4,5 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллажээ.

Сэтгэгдэл()