Тахиан дуунаар танд хүргэнэ

2018 оны 11 сарын 07
Түмэн шувуут компани 2017 онд 51.3 сая ширхэг өндөг үйлдвэрлэсэн бол татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг өндөглөгч тахианы аж ахуйд оруулснаар 2019 онд 65.6 сая ширхэг, 2020 онд 67.8 сая ширхэгийг тус тус үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэлийг 32 хувиар нэмэгдүүлнэ.

Сэтгэгдэл()