2008 он

2018 оны 12 сарын 25

Дэгдээхийн №1 байр, өндөглөгчийн №4, №5-р байрыг ашиглалтад оруулав. Аж ахуйн хүчин чадал 120 000 шувуутай болов.

Сэтгэгдэл()