2012 он

2018 оны 12 сарын 25

Өндөглөгчийн №1, №2, №3 шинээр ашиглалтад оруулав. Аж ахуйн хүчин чадал  210 000 шувуутай болж өргөжив. Үйлдвэрийн дэргэдэх Чанарын хяналтын  лабораторийг байгуулав.

Сэтгэгдэл()